หลักสูตรการฝึกอบรมประจำปี 2567

หลักสูตรการฝึกอบรม ผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน ประจำปี 2567
หลักสูตรการฝึกอบรม ผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน ประจำปี 2567

PRE (โรงงาน)

หลักสูตรตามกฎหมาย ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญโรงงาน

รายละเอียด

PRE (อาคาร)

หลักสูตรตามกฎหมาย ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญอาคาร

รายละเอียด

SOLAR Roof Top

หลักสูตร ผู้ออกแบบระบบเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคา

รายละเอียด

AUDITOR

หลักสูตร ผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน (ระดับผู้ช่วยผู้ชำนาญการ)

รายละเอียด

02 005 1690

ท่านสามารถแจ้งความประสงค์สนใจเข้าอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ได้ที่…