สัมมนา
 
“โครงการสาธิตเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ระยะที่ ๔”

โดย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.
ณ ห้องรองเมือง โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพฯ
 
สนใจเข้าร่วมสัมมนา Download รายละเอียดได้ที่ http://dede-at4.bright-ce.com/

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player